Politika kvaliteta

JZU Specijalna Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  “Mlječanica” iz Kozarske Dubice  (u daljem tekstu »Bolnica Mlječanica«), je zdravstvena ustanova koja svojim korisnicima pruža usluge: dijagnostike, prevencije, liječenja, rehabilitacije, i rekreacije.

 

Dužnost i osnovni cilj  »Bolnice Mlječanica«  je stalno poboljšavanje kvaliteta pružanja usluga, čiji nivo kod korisnika stvara  osjećaj sigurnosti, zadovoljstva i povjerenja.

Stalnim poboljšanjem kvalitete usluga, poštujući etičke principe i principe  dobre kliničke prakse u kojoj je korisnik – pacijent aktivni subjekt rehabilitacionog tima, »Bolnica Mlječanica« će omogućiti maksimalan oporavak, poboljšanje i produženje radnog i životnog vijeka korisnika usluga.

 

Opšti ciljevi budućeg poslovanja i daljeg razvoja »Bolnice Mlječanica« su vezani za zadržavanje i osnaživanje pozicije među vodećim ustanovama sekundarnog  nivoa zdravstvene zaštite, uz zadovoljenje zahtjeva pozitivnih propisa, sertifikacionih standarda  i svakako zahtjeva korisnika naših usluga.

 

Posebne ciljeve poslovanja i razvoja, „Bolnica Mlječanica“ ostvaruje i ubuduće će ostvarivati:

  • edukacijom i stručnim usavršavanjem zaposlenih;
  • dokumentovanjem i praćenjem kvaliteta realizacije definisanih procesa rada;
  • saradnjom sa Medicinskim fakultetima i Visokom medicinskim školama;
  • uvođenjem novih naprednijih tehnologija u cilju zaštite životne sredine;
  • edukacijama i razvijanjem svijesti zaposlenih o zaštiti životne sredine;
  • upoznavanjem autsorsa sa našim opredjeljenjem za ispunjavanje zahtjeva evropskih standarda; i
  • formiranjem menadžmenta koji je sposoban da odgovori postavljenim ciljevima.

 

Garancija uspjeha i daljeg prosperiteta „Bolnice Mlječanica“ su svi zaposleni koji su dužni da se pridržavaju pozitivnih propisa i radne discipline, izgrađuju dobre međuljudske odnose, te da su potpuno posvećeni korisnicima usluga i zadovoljenju njihovih potreba.

 

Mlječanica, januar 2017.god.

v.d.  direktor  Brdar Dragan, dipl. menadžer