Priroda uzvraća zdravljem

 

Prvi koji je spomenuo mineralnu vodu ”Mlječanica” u svojoj knjizi bio je poznati austrougarski balneolog E.Ludwig 1888. godine a kasnije ju je i u svojoj knjizi „K poznavanju minetralnih vrela Bosne“ evidentirao i F. Katzer.

Sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka i u lokalnoj zajednici javlja se svijest o potrebi da se iskoristi dar prirode i rade se kompletna hidrogeološka istraživanja sa posebnim testiranjima i fizičko hemijskim analizama vode.

Početkom osamdesetih godina počinje se sa izgradnjom Banje “Mlječanica” . U prvoj fazi je izrađen i kompetno opremljen stacionar sa 105 ležaja, prijemni dio, restoran i prateći sadržaji. Nakon što je kompletiran potreban medicinski kadar Banja je počela sa radom 04.07.1987. godine.

Prirodna mineralna voda

 

Sulfidna mineralna voda »Mlječanica« po balneološkoj klasifikaciji pripada magnezijum-kalcijum-natrijum-sulfidno sulfatnim mineralnim vodama.

Temperatura vode je ispod 15ºC, pripadajući tako grupi hladnih voda.

Ima stabilnu neutralnu Ph vrijednost. Mineralizacija je nepromjenjiva a suvi ostatak na 150 ºC je oko 3800 mg/l.

Iako su na prostoru Mlječanice prirodni ljekoviti izvori bili poznati od davnina, prvi pisani zapis ostavio je Austrijski naučnik E. Ludwig 1888. godine.

Mineralna voda »Mlječanica« je dobila svoje mjesto i u knjizi »K poznavanju mineralnih vrela Bosne« F. Katzera 1919. godine.

Nakon niza geoloških i hidrogeoloških radova razrada bunara i ispitna mjerenja izvršena su u septembru 1976. godine. Od tada mineralna voda »Mlječanica« se organizovano koristi za liječenje mnogih pacijenata sa velikim uspjehom.

Mnoga naučna istraživačka djela rađena od strane naših najuglednijih fizijatara-balneologa prikazala su i naučno dokazala veliku ljekovitost naše mineralne vode.

Cjenovnik usluga

Pogledajte kompletan cjenovnik

Cjenovnik usluga JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINUI REHABILITACIJU »MLJEČANICA«


KOMPLETAN CJENOVNIK USLUGA
CJENOVNIK LABORATORIJSKIH USLUGA
banja-mljecanica-favicon

Politika kvaliteta

Dužnost i osnovni cilj »Bolnice Mlječanica« je stalno poboljšavanje kvaliteta pružanja usluga, čiji nivo kod korisnika stvara osjećaj sigurnosti, zadovoljstva i povjerenja.


Pročitajte politiku kvaliteta

NOVOSTI

Pored fizikalne medicine i rehabilitacije, pacijentima u Banji “Mlječanica” od sada su dostupne laboratorijske usluge koje su zasnovane na najsavremenijim medicinskim dostignućima koje garantuju tačnost,
Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i direktor Banje “Mlječanica” Darko Banjac