Priroda uzvraća zdravljem

 

Prvi koji je spomenuo mineralnu vodu ”Mlječanica” u svojoj knjizi bio je poznati austrougarski balneolog E.Ludwig 1888. godine a kasnije ju je i u svojoj knjizi „K poznavanju minetralnih vrela Bosne“ evidentirao i F. Katzer.

Sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka i u lokalnoj zajednici javlja se svijest o potrebi da se iskoristi dar prirode i rade se kompletna hidrogeološka istraživanja sa posebnim testiranjima i fizičko hemijskim analizama vode.

Početkom osamdesetih godina počinje se sa izgradnjom Banje “Mlječanica” . U prvoj fazi je izrađen i kompetno opremljen stacionar sa 105 ležaja, prijemni dio, restoran i prateći sadržaji. Nakon što je kompletiran potreban medicinski kadar Banja je počela sa radom 04.07.1987. godine.

Prirodna mineralna voda

 

Sulfidna mineralna voda »Mlječanica« po balneološkoj klasifikaciji pripada magnezijum-kalcijum-natrijum-sulfidno sulfatnim mineralnim vodama.

Temperatura vode je ispod 15ºC, pripadajući tako grupi hladnih voda.

Ima stabilnu neutralnu Ph vrijednost. Mineralizacija je nepromjenjiva a suvi ostatak na 150 ºC je oko 3800 mg/l.

Iako su na prostoru Mlječanice prirodni ljekoviti izvori bili poznati od davnina, prvi pisani zapis ostavio je Austrijski naučnik E. Ludwig 1888. godine.

Mineralna voda »Mlječanica« je dobila svoje mjesto i u knjizi »K poznavanju mineralnih vrela Bosne« F. Katzera 1919. godine.

Nakon niza geoloških i hidrogeoloških radova razrada bunara i ispitna mjerenja izvršena su u septembru 1976. godine. Od tada mineralna voda »Mlječanica« se organizovano koristi za liječenje mnogih pacijenata sa velikim uspjehom.

Mnoga naučna istraživačka djela rađena od strane naših najuglednijih fizijatara-balneologa prikazala su i naučno dokazala veliku ljekovitost naše mineralne vode.

Cjenovnik usluga

Pogledajte kompletan cjenovnik

Cjenovnik usluga JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINUI REHABILITACIJU »MLJEČANICA«


KOMPLETAN CJENOVNIK USLUGA
CJENOVNIK LABORATORIJSKIH USLUGA 2021
CJENOVNIK PAKETA
banja-mljecanica-favicon

Politika kvaliteta

Dužnost i osnovni cilj »Bolnice Mlječanica« je stalno poboljšavanje kvaliteta pružanja usluga, čiji nivo kod korisnika stvara osjećaj sigurnosti, zadovoljstva i povjerenja.


Pročitajte politiku kvaliteta

NOVOSTI

Pored fizikalne medicine i rehabilitacije, pacijentima u Banji “Mlječanica” od sada su dostupne laboratorijske usluge koje su zasnovane na najsavremenijim medicinskim dostignućima koje garantuju tačnost,
Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i direktor Banje “Mlječanica” Darko Banjac