Kontakt informacije

Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Mlječanica”

  • 79247 Međuvođe, Kozarska Dubica
  • recepcija@spamljecanica.com
  • Centrala: +387 (0) 52 444 094; 444 102
    Uprava: +387 (0) 52 444 100; 444 101
    Fax: +387 (0) 52 445-002

Kontaktirajte nas putem kontakt forme