Predstavlja terapiju mlazom vode ili mlazom vode i vazduha.

Temperatura vode je indiferentna (34-36C) pod pritiskom 1-5atm. Terapija se sprovodi u kadi pri čemu je tretirani dio tijela potopljen. Koristi se za tretiranje cijelog tijela ili za pojedine dijelove ekstremiteta.

Efekti podovodne masaže su:

 • Masaža tijela
 • Poboljšanje cirkulacije krvi i limfe
 • Smanjenje bolova u zglobovima i duž kičme
 • Smanjenje napetosti i umora mišića
 • Poboljšanje opšte kondicije
 • Antistres efekat

Podvodna masaža se koristi za liječenje sledećih bolesti:

 • degenerativne bolesti kičmenog stuba
 • degenarativne bolesti zglobova
 • stanja poslije preloma
 • Sudeck-ova atrofija
 • distenzije-distorzije zglobova
 • povrede mišića
 • spazam mišića (stanje poslije šloga, multipla skleroza, dječija cerebralna paraliza)
 • oštećenje perifernih nerava