Na ovom su području prirodni ljekoviti izvori sa sumpornom vodom bili su poznati od davnina i koristili su se za liječenje uglavnom lokalnog stanovništva, u vidu kupki. U narodu su bili poznati pod pežorativnim nazivom „smrdeljci“, jer su imali miris na pokvarena jaja.

Prvi koji je spomenuo mineralnu vodu ” Mlječanica” u svojoj knjizi bio je poznati austrougarski balneolog E.Ludwig 1888. godine a kasnije ju je i u svojoj knjizi „K poznavanju minetralnih vrela Bosne“ evidentirao i F. Katzer.

Sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka i u lokalnoj zajednici javlja se svijest o potrebi da se iskoristi dar prirode i rade se kompletna hidrogeološka istraživanja sa posebnim testiranjima i fizičko hemijskim analizama vode.

Početkom osamdesetih godina počinje se sa izgradnjom Banje “Mlječanica” . U prvoj fazi je izrađen i kompetno opremljen stacionar sa 105 ležaja, prijemni dio, restoran i prateći sadržaji. Nakon što je kompletiran potreban medicinski kadar Banja je počela sa radom 04.07.1987. godine.

Kako je medicinsko osoblje dostiglo zavidne akademske titule i kako su se stekli i drugi uslovi, Banja “Mlječanica” prerasta u Institut za fizikalnu medicinu , rehabilitaciju i balneoklimatologiju i za kratko vrijeme dobija priznanja kao jedna od vodećih rehabilitacionih ustanova u Republici Srpskoj.

Početkom 2012. godine Odlukom Vlade Repulike Srpske dobija status Bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a od 2016. godine ima status Javne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” Kozarska Dubica.