Polaganje kamena temeljca novog zdravstveno-turističkog komlpeksa “Mlječanica”