Prirodna mineralna voda

Sulfidna mineralna voda »Mlječanica« po balneološkoj klasifikaciji pripada magnezijum-kalcijum-natrijum-sulfidno sulfatnim mineralnim vodama.

Temperatura vode je ispod 15 ºC, pripadajući tako grupi hladnih voda.

Ima stabilnu neutralnu Ph vrijednost. Mineralizacija je nepromjenjiva a suvi ostatak na 150 ºC je oko 3800 mg/l.

Iako su na prostoru Mlječanice prirodni ljekoviti izvori bili poznati od davnina, prvi pisani zapis ostavio je Austrijski naučnik E. Ludwig 1888. godine.

Mineralna voda »Mlječanica« je dobila svoje mjesto i u knjizi »K poznavanju mineralnih vrela Bosne« F. Katzera 1919. godine.

Nakon niza geoloških i hidrogeoloških radova razrada bunara i ispitna mjerenja izvršena su u septembru 1976. godine.Od tada mineralna voda »Mlječanica« se organizovano koristi za liječenje mnogih pacijenata sa velikim uspjehom.

Mnoga naučna istraživačka djela rađena od strane naših najuglednijih fizijatara-balneologa prikazala su i naučno dokazala veliku ljekovitost naše mineralne vode.

Primjena

Sulfatno-sulfidna mineralna voda »Mlječanica« koristi se za:

  • banjanje u kadama
  • hidrokinezi terapiju, u habard kadama i bazenu
  • inhaliranje
  • orošavanje
  • pijenje
  • Hemijska analiza

 

ANIONI mg/l
Hloridi 12,00
Sulfati 2256,65
Hidrokarbonati 549,90
Fosfati 0,02
KATIONI mg/l
Natrijum 400,00
Kalcijum 373,54
Magnezijum 240,06
Kalijum 4,55
OLIGOELEMENTI mg.l
Stroncijum 11.5
Aluminijum 0,98
Bor 0,32
Željezo 0,20
Mangan 0,08
Selen 0,18