Podvodna masaža

Predstavlja terapiju mlazom vode ili mlazom vode i vazduha.
Temperatura vode je indiferentna (34-36C) pod pritiskom 1-5atm. Terapija se sprovodi u kadi pri čemu je tretirani dio tijela potopljen. Koristi se za tretiranje cijelog tijela ili za pojedine dijelove ekstremiteta.

Efekti podovodne masaže su:

– Masaža tijela
– Poboljšanje cirkulacije krvi i limfe
– Smanjenje bolova u zglobovima i duž kičme
– Smanjenje napetosti i umora mišića
– Poboljšanje opšte kondicije
– Antistres efekat

Podvodna masaža se koristi za liječenje sledećih bolesti:

– degenerativne bolesti kičmenog stuba
– degenarativne bolesti zglobova
– stanja poslije preloma
– Sudeck-ova atrofija
– distenzije-distorzije zglobova
– povrede mišića
– spazam mišića (stanje poslije šloga, multipla skleroza, dječija cerebralna paraliza)
– oštećenje perifernih nerava