Kućni red

Kućni red se određuje radi osiguranja reda, mira i čistoće u objektu i van njega, kao i radi očuvanja istog te zajedničkih dijelova i uređaja.

Odredbe ovog kućnog reda odnose se na sve osobe koje po bilo kojem temelju privremeno koriste stambeni ili poslovni prostor u objektu, kao i osobe koje u objektu povremeno zalaze.

Pravilnik o kućnom redu JZU Specijalne bolnice Mlječanica