Kontakt

Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Mlječanica”

Adresa: 79247 Međuvođe, Kozarska Dubica

Centrala:  +387 (0) 52/ 444-094 , 444-102

Uprava:    +387 (0) 52/444-100, 444-101   Fax: 445-002

E-mail:      recepcija@spamljecanica.com