Predavanje za pacijente

U okviru edukacije koju redovno provodimo za naše pacijente je u utorak, 04.02.2020., održano predavanje

na temu ” Bolnost vratnog dijela kičmenog segmenta”. Edukacija je održana u restoranu Bolnice, a predavač je

bio specijalista fizikalne medicine Marković dr Siniša.