Predavanje o alternativnim pravcima liječenja pacijenata

Kao što smo i najavili, predavanja za pacijente će postati stalna praksa u našoj ustanovi.

Predavanje je održano u srijedu 22.01.2020., a tema je bila ” Alternativni pravci liječenja pacijenata”.

Gost- predavač je bila dr Anita Topalović- Mazalica, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, kojoj se

i ovim putem zahvaljujemo na sjajno odrađenom poslu.