Dolazak RVI i članova porodica poginulih boraca

U ponedeljak, 22.07.2019., u Specijalnu bolnicu ” Mlječanica” je u okviru projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca na desetodnevnu rehabilitaciju stigla prva grupa od 30 pacijenata. Troškove liječenja snosi Ministarstvo rada i boračko- invalidske zaštite.