Učešće na simpozijumu UMSITB RS

U Specijalnoj bolnici “Mlječanica” pridajemo veliki značaj edukaciji i usavršavanju stručnog osoblja.

Naš glavni medicinski tehničar  je prisustvovao 17. Simpozijumu Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica RS na Jahorini.

Tom prilikom je i prezentovao rad ” Značaj komunikacije u medicinskom timu”.